7FinanceMaskot a logo pro finanční služby

Maskot Albert je navržen jako modulární skládačka. Výrazy, postoj těla a gestikulace rukou se dá skládat podle potřeby.

Zvolena společná barevná paleta jak pro maskota tak i logo.

Logo je tvarem a nápadem úzce provázáno s maskotem.

Doplňkové designové prvky.

Praktická ukázka užití maskota jako banner na webové stránky.

Díky za pozornost. Pokud máte zájem zpracovat podobný projekt, neváhejte se mi ozvat.